Noudatamme kulloinkin voimassa olevaa THL:n sekä AVIn covid-19 ohjeistusta